pearleus

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กทม.มอบนโยบายการประชาสัมพันธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

เมื่อ 15 ก.ค. 59 เวลา 14.00น. นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสัมมนาเผยแพร่กรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวางให้แก่นักประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และผู้เกี่ยวข้อง รวม 120 คน...สุพจน์..ภาพ/ข่าว0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น