pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559

เมื่อ 7 ก.ค. 59 ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ และเหล่ากาชาด บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับ SPS เคเบิ้ลทีวีทำการบันทึกเทปดังกล่าวและมีส่วนราชการภาครัฐ เอกชน กลุ่มองค์กรเอกชน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรในครั้งนี้กว่า 34 หน่วยงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น