pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สถ. ตรวจโรงงานเผาขยะ จ.ขอนแก่น

เมื่อ 14 กรกฎาคม 2559นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมโรงงานเผาขยะ ที่เอกชนลงทุน และร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น