pearleus

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

มท.สั่งด่วนคุมป่วนประชามติ

กระทรวงมหาดไทยสั่งด่วนทุกจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ หลังมีเหตุการณ์ทำลายบัญชีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงประชามติ - ปล่อยข่าวสร้างความสับสน เร่งสกัดมือป่วนก่อนถึงวันประชามติ

เมื่อ 17ก.ค.59  นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานล่าสุดว่าเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปฉีกทำลายบัญชีผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงประชามติ ที่ติดไว้ในบริเวณศาลาประจำหมู่บ้านในพื้นที่ภาคเหนือ และในวันเดียวกันนี้มีเหตุการณ์ปล่อยข่าวสร้างความสับสนทางสื่อโซเซียมีเดีย(FB/Line)ว่า ให้ระวังการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงประชามติทางระบบสารสนเทศของกรมการปกครอง
(www.khonthai.com) นั้นจะทำให้ข้อมูลประชาชนไม่ปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง และคาดว่าในช่วงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะมีการกระทำด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างความสับสนในการลงประชามติ หรือบิดเบือนเจตนารมณ์ในการลงประชามติของประชาชนด้วยวิธีการต่างๆซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดทราบไปแล้วนั้น

  ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความสงบเรียนร้อยในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้     
    1.  กรณีการฉีกทำลายบัญชีผู้มีสิทธิลงคะแนนประชามตินั้น ให้จังหวัดเร่งประสานงานกับ คณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้เสียหาย (เจ้าของกรรมสิทธิ์บัญชีผู้มีสิทธิลงคะแนน) เพื่อไปแจ้งความกับเจ้าพนักงานตำรวจโดยเร็ว และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าหรือกลุ่มวัยรุ่นที่อาจถูกจ้างวานให้เข้าไปทำลายบัญชีผู้สิทธิลงคะแนนด้วย
  
   2. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามข่าวสารต่างๆทางสื่อโซเซียลมีเดียที่ได้สั่งการไว้แล้วให้เริ่มปฎิบัติการตรวจสอบและติดตามรวมทั้งเมื่อพบข่าวสารที่เป็นเท็จให้รีบดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในข่าวสารที่ถูกต้องตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางขั้นตอนการปฎิบัติไว้แล้วและให้เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     3.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและทุกช่องทางรวมทั้งเครือข่ายของฝ่ายปกครองท้องที่และท้องถิ่นในจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่มีผู้พยายามสร้างความสับสนเกี่ยวกับการทำประชามติใน 7สิงหาคม2559ให้ประชาชนในจังหวัดทราบทุกระยะด้วยโดย ไม่ต้องกังวลว่าการชี้แจงจะทำให้ประชาชนผู้รับข่าวสารตื่นตระหนกเพราะเป็นข้อเท็จจริง ที่จะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลต้องการรักษากฎกติกาเพื่อให้มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเพื่อให้ประเทศชาติของเราเดินหน้าต่อไปได้

 4.ขอให้จัดประชุมศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยฯจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดทุกสัปดาห์ด้วย หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าวข้างต้นให้รีบดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาดแล้วรายงานให้ กระทรวงมหาดไทยทราบ

    ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาได้สั่งการให้ทุกจังหวัดตรวจสอบ และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด และให้วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสร้างสถานการณ์เพื่อระงับหรือยุติการสร้าง ปล่อยข่าวเท็จ สร้างความสับสนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงมหาดไทยจะเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการดังกล่าวเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น