pearleus

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการนำร่องส่งเสริมแรงงานไทยสู่ภาคประมงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง


เมื่อ 2 มี.ค. 2560 ที่ท่าเรือโรงน้ำแข็งสหะแสงสวัสดิ์ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ร่วมส่งผู้เข้ารับการอบรมโครงการนำร่องส่งเสริมแรงงานไทยสู่ภาคประมงเพื่อฝึกภาคปฏิบัติจริงในเรือประมง จำนวน 7 คน ลงเรือประมงเพื่อเป็นการฝึกภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ 2 -15 มีนาคม 2560 กับเรือเหรียญทอง 4 ซึ่งมีนายวิธาน เจริญผล เป็นเจ้าของเรือ ทะเบียนเรือเลขที่ 307526220 และมีนายสมบัติ ใยวังหน้า เป็นไต๋เรือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงครามโดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และองค์กรภาคประมง โดยนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานประมงเรือลากคู่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยรับสมัครแรงงานไทยในจังหวัด ที่มีคุณสมบัติ เพศชาย อายุ  18-60 ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมจำนวน 8 คน ได้มีการฝึกภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับวินัยการทำงาน ทักษะการทำงาน เศรษฐกิจพอเพียง ป้องกันยาเสพติด สิ่งแวดล้อม สิทธิหน้าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภาคปฏิบัติจริงในการทำประมง 13 วัน โดยในภาคปฏิบัติ 13 วัน จะมีค่าตอบแทนวันละ 300- 400 บาท และหลังจบหลักสูตรทำงานในเรือประมงค่าจ้างวันละ 400 -600บาท ได้รับการคุ้มครอง มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ อีกทั้งรุ่นต่อๆไปจะเปิดรับสมัครจากจังหวัดอื่น ๆ เข้ารับการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานด้วย
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น