pearleus

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

พิธีเปิดกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560

 

นายอำเภอสนม นายสุริยา  บุตรจินดา เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาชุมชนสัมพันธ์  ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ณ สนามที่ว่าการอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น