pearleus

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นครปฐมเปิดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน‏

เมื่อ 1 กรกฎาคม 2559 ที่บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน พร้อมเปิดตัวโครงการ หนูณิชย์...พาชิมโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดนครปฐม และผู้ประกอบการ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 3 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ตลอดจนยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยนำผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพของประชาชน ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 20 40 เปอร์เซ็นต์ เข้าร่วมงาน จำนวน 68 ร้านค้า ในส่วนของโครงการอาหารปรุงสำเร็จคืนความสุขทุกจานให้แก่ประชาชน หรือโครงการ หนูณิชย์...พาชิมมีการจัดจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จรูป อาทิ ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า ข้าวราดแกง ขนมจีน และอื่นๆ จำนวน 10 ร้านค้า ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม รวมถึงนักท่องเที่ยว ให้ความสนใจเลือกชม เลือกชิม และเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น