pearleus

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กระทรวงมหาดไทยห่วงความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

กระทรวงมหาดไทยห่วงความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
กำชับทุกจังหวัดคุมเข้มสถานบริการ เครื่องเล่นให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
  เมื่อ 30 ธ.ค. 58  ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยขณะนี้   เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถานบริการจะมีการจัดงานหรือกิจกรรมพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่    เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการในสถานบริการและสถานประกอบการต่างๆ
          กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำชับให้ทุกจังหวัด ดำเนินมาตรการควบคุมสถานบริการทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น     การเข้มงวดเรื่องเวลาเปิด ปิด ของสถานบริการ กวดขันมิให้ผู้อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการในระหว่างเวลาทำการ ควบคุมไม่ให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการโดยเด็ดขาด และป้องกันมิให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด    ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบริการ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคารสถานบริการ เช่น การติดตั้งถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูทางเข้า ออก ทางหนีไฟ การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟส่องสว่าง และไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงที่อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดระเบิดได้โดยเด็ดขาด และกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ตรวจสอบดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าใช้บริการ เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมและการมั่วสุมภายในพื้นที่โรงแรม ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความร่วมมือแจ้งไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้กำชับสถานีตำรวจนครบาลดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวด้วย รวมไปถึงการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของเครื่องเล่นตามสถานบริการและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเครื่องเล่นไว้ให้บริการ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
          นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ กระทรวงมหาดไทย   ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2559” ซึ่งจัดขึ้น ตามมติคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่   จากรัฐบาล นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชน โดยให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการสวดมนต์ข้ามปีระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานในระดับพื้นที่ สนับสนุนคณะสงฆ์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดร่วมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในบทบาทของแต่ละหน่วยงาน เช่น มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตกแต่งสถานที่ การเป็นจิตอาสาร่วมจัดกิจกรรม เป็นต้น รวมทั้งให้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของจังหวัด เพื่อเผยแพร่เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้คนไทยได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เกิดความเป็นสิริมงคลความร่มเย็นเป็นสุขทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น