pearleus

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กระทรวงมหาดไทยปูพรมเปิดศูนย์ดำรงธรรม 24 ชั่วโมงทุกพื้นที่ทั่วประเทศบริการ 7 วันไม่มีวันหยุดช่วงปีใหม่มอบเป็นของขวัญให้ประชาชน

กระทรวงมหาดไทยปูพรมเปิดศูนย์ดำรงธรรม 24 ชั่วโมงทุกพื้นที่ทั่วประเทศบริการ วันไม่มีวันหยุดช่วงปีใหม่มอบเป็นของขวัญให้ประชาชน
     วันนี้ (25ธ.ค.58) เวลา 13.00 น. ที่กระทรวงมหาดไทย นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ภายใต้แนวคิด  เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน 16 ชิ้นงาน และหนึ่งในนั้น คือ ของขวัญปีใหม่จากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยที่จะมีการพัฒนางานบริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้คำขวัญ “รวดเร็ว เห็นผล ทันใจ ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรม” โทร 1567  ฟรี 24 ชั่วโมงทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย
          สำหรับการให้บริการประชาชนตามโครงการดังกล่าว ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย โดย ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง ได้เตรียมพร้อมเปิดให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่มีวันหยุดเป็นเวลา วัน ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 -  4 มกราคม 2559 ในรูปแบบศูนย์บริการร่วม/บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop serviceเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาว โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเปิดให้บริการเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น การให้บริการทางทะเบียนและบัตรสำหรับประชาชน โดยกรมการปกครอง การให้บริการงานทะเบียนรถยนต์ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัด และบริการรับชำระค่าไฟฟ้า - ประปา รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน น้ำไม่ไหล ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ ตลอด 24 ชั่วโมง  การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นในกรณีประชาชนประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น รถเสีย ยางแตก ซ่อมแซมรถ เปลี่ยนยาง โดยสถาบันอาชีวะ หน่วยงานเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
          ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่ง จะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อให้บริการประชาชนตลอด24 ชั่วโมง เพื่อให้คำแนะนำ รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว  เช่น ให้บริการข้อมูลที่ตั้งหน่วยจุดให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ รายชื่อเจ้าหน้าที่ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ข้อมูลโรงพยาบาลรัฐ เอกชน ที่ตั้งบนเส้นทางหลักเส้นทางรองในพื้นที่จังหวัด เป็นต้น  นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงศูนย์ดำรงธรรมให้ง่าย สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผ่าน Application Spond ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอป Spond ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ได้ที่ App Store หรือ Google play โดยค้นหาคำว่า Spond เลือกหัวข้อศูนย์ดำรงธรรม จากนั้นเลือกเรื่องร้องเรียนแล้วแจ้งด้วยการส่งข้อความ/สติ๊กเกอร์/โทรแจ้งเรื่องได้ทันที โดยระบบจะแสดงข้อมูลไปยังศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดที่ท่านอยู่ หรือท่านสามารถเลือกไปยังจังหวัดที่ท่านต้องการได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจะรับเรื่องและประสานงานให้ทันที ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ จัดเตรียมบุคลากรพร้อมทั้งโทรศัพท์ชนิดสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต หรือ โน๊ตบุ๊คชนิดที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ หรือ อุปกรณ์สื่อสารอื่น ที่สามารถใช้งานนอกสำนักงานได้เพื่อให้บริการประชาชนผ่าน Application Spondตลอด 24 ชั่วโมง และในวันนี้ (25 ธ.ค.58) ได้มีการประชุมทางไกล (Video Conference) ไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อชี้แจงวิธีการใช้งานพร้อมทั้งมอบ usernameและ password ให้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 นี้เป็นต้นไป 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น