pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับ นายแพทย์ ยีม ชาย ลี รองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่กระทรวงมหาดไทย

    เมื่อ 24 ธ.ค. 58 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์ ยีม ชาย ลี (H.E. Mr. Yim ChhayLy) รองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือถึงความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ของทั้งสองประเทศที่มีความสนใจร่วมกัน โดย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยร่วมให้การต้อนรับ 
           โอกาสนี้ นายแพทย์ ยีม ชาย ลี รองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของกระทรวงมหาดไทย โดยกล่าวว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีพัฒนาการร่วมกันมาตลอด 65 ปี ซึ่งประเทศกัมพูชาได้เน้นย้ำถึงการแสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างความสงบสุขและมีพัฒนาการร่วมกันไปกับมิตรประเทศอย่างประเทศไทยในหลายมิติ ที่ผ่านมามีการหารือกันอย่างใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เช่น การแก้ไขปัญหาแรงงานร่วมกัน การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OVOP ของกัมพูชา ร่วมกับ  OTOP ของประเทศไทย เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศกัมพูชาและประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกันเสมือนเป็นเมืองพี่เมืองน้อง และการมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมหารือเพื่อขอทราบถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยกับกัมพูชา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันและกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ สุดท้ายได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทยที่ช่วยผลักดันความร่วมมือด้าน  การต่างประเทศของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะการพัฒนาบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย กัมพูชา ซึ่งจะนำมาสู่ความผาสุกของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป
           จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณ นายแพทย์ ยีม ชาย ลี (H.E. Mr. Yim Chhay Ly) รองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะ และได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของทั้งสองประเทศ ทั้งความเชื่อมโยงในด้านประเพณี วัฒนธรรมที่ใกล้ชิด ความแน่นแฟ้นในด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน ตลอดจนมีความร่วมมือในด้านต่างๆ สำหรับประเทศไทยรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP ให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน ทั้งนี้ ไทยพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเชื่อมโอกาสระหว่างท้องถิ่น สู่ท้องถิ่น พร้อมทั้งแสดงความมั่นใจในความสัมพันธ์ตลอดจนความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป
           ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง   การพัฒนา OTOP ของไทย โดยมี นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้บรรยายก่อนจะเดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรม OTOP CITY 2015  อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค  เมืองทองธานี ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในช่วงบ่ายในวันนี้ (24 ธ.ค.) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน   

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น