pearleus

วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นำคณะชุมชนเยี่ยมชมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

นายวาทินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดนครปฐม นำคณะชุมชนเยี่ยมชมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร การนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคประชาชน และโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น