pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

*** ร้อยเอ็ดทำประชาวิจารณ์โครงการก่อสร้างหอชมเมืองรูปทรงโหวต สูง 101 เมตร***

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. จังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
  "จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างหอชมเมืองรูปทรงโหวด 101 เมตร" ใจกลางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
  โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใจกลางเมือง และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด  คือบึงพลาญชัยและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มีเนื้อที่รวมประมาณ 123 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในเขตเทศบาล มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่ มีน้ำล้อมรอบ มีสะพานเชื่อมสู่เกาะ 3 ด้าน เป็นที่ประดิษฐานของศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง พระพุทธโธดม เป็นพระพุทธรูป ปางลีลาขนาดใหญ่ และ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ตั้งประดิษฐานกลางสวนดอกไม้ตกแต่งบริเวณไว้อย่างสวยงาม เขตเมืองชั้นนอกเป็นคลองน้ำกว้าง 30 - 50 เมตร ยาวประมาณ 6,000 เมตร ล้อมรอบเมือง มีลักษณะ เป็นคู่ครองเมืองโบราณ เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นภูมิประเทศของเมืองร้อยเอ็ดอย่างสวยงาม จังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงเห็นว่าจังหวัดร้อยเอ็ดน่าจะมีหอชมเมือง
  เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองร้อยเอ็ด สถานที่สำคัญๆของจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น
1.มหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก
2.บึงพลาญชัย อ.เมือง
3.บ่อพันขัน อ.หนองฮี
4.เจดีย์หินทราย อ.ศรีสมเด็จ
5.สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี อ.หนองพอก
6.ถ้ำโสดา อ.หนองพอก
7.ปราสาทปรางค์กู่ อ.ธวัชบุรี
8.กู่พระโกนา อ.สุวรรณภูมิ
9 บึงเกลือ อ.เสลภูมิ
10.ห้วยพุงใหญ่ อ.หนองพอก 11.วัดบูรพาภิรามอ.เมือง
12.วัดกลางมิ่งเมือง อ.เมือง
13.วัดเหนือ อ.เมือง
14.วัดราษฎรอุทิศ อ.เมือง
15.วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง
16.วัดบึงพระพลาญชัย อ.เมือง
และสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากที่สามารถมองเห็นและสามารถถ่ายรูปได้
*ข้อมูลรายละเอียดของหอชมเมือง*
อาคารสูง 101 เมตร
ฐานล่างกว้าง 30 เมตร
ยอดโหวดกว้าง 20 เมตร
**ส่วนอาคารมีทั้งหมด 8 ชั้น**
ชั้นแกรนด์ เป็นส่วนสำนักงาน ห้องน้ำและห้องเก็บของ มีพื้นที่ 746 ตารางเมตร
ชั้น 1 เป็นส่วนจัดแสดง Exhibition ห้องน้ำ และ ขายของที่ระลึกศูนย์OTOP มีพื้นที่ 1,074 ตารางเมตร
ชั้น 2 (ชั้นลอย) เป็นส่วนจัดแสดง Exhibition และขายของที่ระลึกศูนย์OTOP มีพื้นที่ 460 ตารางเมตร
ชั้น 3 เป็นชั้นอเนกประสงค์ มีพื้นที่ 290 ตารางเมตร
ชั้น 4 เป็นส่วนร้านค้าและห้องน้ำ มีพื้นที่ 290 ตารางเมตร
ชั้น 5 เป็นฉัน ชมเมืองได้ 360 องศา มีพื้นที่ 290 ตารางเมตร
ชั้น 6 เป็นฉันชมเมือง มีพื้นที่ 290 ตารางเมตร
ชั้น 7 ชมเมือง และประดิษฐานพระพุทธรูป พื้นที่ 181 ตารางเมตร
รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,621 ตารางเมตร
  เพื่อให้ ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ในการใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ ได้ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นของชุมชน
  ซึ่งเป็นเวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อมูลการแผนพัฒนา การกำหนดข้อตกลงร่วมกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทำกันจัดสร้างต่อไป

รายงานข่าวโดย เดช นาคราช/ ร้อยเอ็ด 094-5415100 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น