pearleus

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559”

เมื่อ 29 ธ.ค.58 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559พร้อมด้วยนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีนายธีระชาติ ไทรทอง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงาน พร้อมมี สถานศึกษาศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน  มูลนิธิฯ  อาสาสมัคร  ร่วมรณรงค์ พร้อมทั้งมีพระคุณเจ้าประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะปล่อยขบวนรถ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดอำนวยความสะดวก ทั้งในถนนสายหลัก ถนนสายรอง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม2558 - 5 มกราคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสัญจรอย่างปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
และในวันเดียวกันกลุ่มอาชีวศึกษา ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา และวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้บูรณการร่วมจัดตั้งศูนย์ให้บริการตรวจซ่อมรถ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สัญจรไป-มา ที่ประสบปัญหาเรื่องรถตลอดเทศกาลปีใหม่ 25590 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น