pearleus

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

จ.สมุทรสาครเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

เมื่อ 28  ธ.ค. 58  นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559  โดยมี นายนายศุภชัย แสนยุติธรรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ  ตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น ตัวแทนจากภาคเอกชนมูลนิธิ อาสาสมัคร เข้าร่วมพิธีเปิด ที่บริเวณ ลานเอนกประสงค์  หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
                นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า การป้องกันและลดอุบัติภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของรัฐบาล  ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ขึ้น พร้อมทั้งระดมสรรพกำลังและวางแผนการทำงานร่วมกันซึ่งมีเป้าหมายคือลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้ โดยเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง พร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและจริงจัง นอกจากนี้ยังดูปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น เรื่องความพร้อมของถนน ไฟจราจร ไฟส่องทาง เรื่องของรถบรรทุกขนาดใหญ่ อย่างรถโดยสาร หรือรถบรรทุก เราก็ขอความร่วมมือให้กวดขันเป็นพิเศษ พร้อมกำชับให้หน่วยงานของสาธารณสุขจังหวัด เตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉินอีกด้วย
                        ด้านนายนายศุภชัย แสนยุติธรรม  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่2559และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ ทั้ง 3 อำเภอ และมีการตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชน เป็นจุดตรวจหลัก6 จุด เพื่อทำหน้าที่ในการป้องปรามไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
********************************
ส.ปชส.สมุทรสาคร                                                                                                                                                                         


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น