pearleus

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

***ร้อยเอ็ดรณรงค์วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และโครงการผู้ว่าห่วงหัวรณรงค์สวมหมวกกันน็อกให้เยาวชนนักเรียน-นักศึกษา ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559***

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด
  การรณรงค์วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและโครงการผู้ว่าห่วงหัวรณรงค์สวมหมวกกันน็อกให้เยาวชนนักเรียน-นักศึกษา ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ที่ หน้าประตูสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และได้อ่านสาสน์ ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ที่ได้แสดงความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี2559 และการไว้อาลัยให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ 1 นาที

  นายพิทยา กุดหอม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้ วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี เป็น วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติเป็นจำนวนมาก เกิดความเศร้าสลดใจแก่คนทั้งโลก
  จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดงานรำลึกถึงความสูญเสีย ขึ้น โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้ทุกจังหวัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2559 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยกำหนดเป้าหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คือ ลดการเสียชีวิต การบาดเจ็บและจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ภายใต้คำขวัญ ร้อยเอ็ด 7 วัน สัญจรปลอดภัย

  โครงการผู้ว่าห่วงหัวรณรงค์สวมหมวกกันน็อกให้เยาวชนนักเรียน-นักศึกษา ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เยี่ยมชมการสาธิตวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักและลดอุบัติเหตุทางถนน ไปในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 รายงานข่าวโดย เดช นาคราช/ร้อยเอ็ด 094-5415101
                                     
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น