pearleus

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ‏

คณะลูกเสือในจังหวัดนครปฐมกว่า 2,000 คน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2559 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีคณะกองลูกเสือหลวง กองเสือป่า ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีในครั้งนี้ กว่า 2,000 คน
สำหรับกิจกรรมลูกเสือของจังหวัดนครปฐมในรอบปีที่ผ่านมา ได้จัดตั้งกองลูกเสือ  เนตรนารี จำนวน 25 จัดตั้งกลุ่มลูกเสือโรงเรียน จำนวน 10 กลุ่ม และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เนตรนารี จำนวน 169 คน

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้มอบวุฒิบัตรและแบดจ์เกียรติยศให้กับโรงเรียนที่ชนะการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด โดยกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสหบำรุงวิทยา ได้เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดนครปฐมไปประกวดในระดับประเทศ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร อีกทั้งมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จำนวน 9 หน่วย นอกจากนี้ยังมีการเดินสวนสนามของคณะลูกเสืออีกด้วย
  


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น