pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พม. จัดงานเลี้ยงจิบน้ำชาแนะนำผลิตภัณฑ์ทอฝัน By พม.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 60  เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในงานเลี้ยงจิบน้ำชา (Tea party) โดยมีผู้ร่วมงานจำนวน 140 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนจากสถานทูต องค์กรระหว่างประเทศ และภาคธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกระทรวง พม. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
 

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับการเสริมพลังและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบาง ได้แก่ คนพิการ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงได้ดำเนิน “โครงการทอฝัน By พม.” ซึ่งพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ผู้รับบริการให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ การสร้าง Brand และการสร้างช่องทางการจำหน่าย  การดำเนินงานในโครงการดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในนโยบายประชารัฐที่มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนพื้นที่ในการจำหน่าย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
 รมว.พม. กล่าวต่อว่า จากการดำเนินงานโครงการมาเป็นระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ทอฝันได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีการเปิดร้านเพิ่มขึ้นจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพิ่มอีก 1 แห่ง คือ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ รวมทั้งร้านสาขาในหน่วยงานของกระทรวง มีจำนวนเพิ่มขึ้น และสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในมูลค่ารวม 906,602 บาท สามารถช่วยให้กลุ่มเป้าหมายผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สตรี และคนพิการมีรายได้ประมาณ 3,000–3,500บาท/คน/เดือน ซึ่งการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ และสร้างการรับรู้ในศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง ทั้งกลุ่มเด็ก คนพิการ สตรีที่ขาดโอกาสและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ด้วยกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กในความอุปการะ
ของกระทรวง พม. การแสดงของคนพิการผ่านวงดนตรี S2S และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทอฝัน By พม. ด้วยการเดินแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในสังคมและขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยดีเสมอมา 
 “กระทรวง พม. จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมให้โอกาสสร้างกำลังใจ สานความฝันให้เป็นจริงด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทอฝัน By พม. ที่มีเรื่องราวความตั้งใจของผู้ผลิต ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ เช่น กระเป๋าผ้าขาวม้า กระเป๋าผ้าด้นมือ ผ้าคลุมไหล่  ผ้าพันคอ ในแบบต่างๆ มากมาย ทั้งนี้ สามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทอฝัน By พม. ได้ที่ร้านทอฝัน By พม. ณ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ และ ร้าน ณ วังสะพานขาว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งร้านสาขา 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ ) จังหวัดนนทบุรี  ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายและศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น และ Facebook “ทอฝัน By พม.” เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างสังคมไทย มุ่งสู่สังคมคุณภาพ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป” 
พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย                               
                         

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น