pearleus

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมเด็กฯจัดค่ายรวมพลคนทำดีปี 2กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดอบรมค่าย "เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี" ปีที่ 2 ประกอบด้วยเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 33 คน และแกนนำเยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 34 คน รวม 67 คน ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน และโรงแรมริเวอร์วิวเพลส โดยมีการลงทะเบียน และทำกิจกรรมปฐมนิเทศ / เปิดใจจิตอาสา / บรรยายให้ความรู้เรื่องฐานกิจกรรม "พลังเยาวชนคนทำดี เพื่อน้อง" / วางแผนการจัดกิจกรรม "พลังเยาวชนคนทำดี เพื่อน้อง" / ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ / กิจกรรมสวดมนต์ การอบรมค่ายดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2560 เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมอาสา ทำงานอุทิศตนเพื่อสังคม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม*****************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น