pearleus

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เปิดงาน "สมุทรสาครบูรณะ มินิมาราธอน 2017" และปล่อยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร


   เมื่อ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 05.15 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สมุทรสาครบูรณะ มินิมาราธอน 2017" และปล่อยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนได้ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการจัดหารายได้เพื่อนำไปจัดสร้างห้องประชุม ปรับปรุงเสาธง และจัดหาสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน โดยมีนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดสมุทรสาคร นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนาพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาคธุรกิจเอกชน ครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร และนักวิ่ง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 4,000 คน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น