pearleus

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อ 28  กรกฎาคม 2560 เวลา10.30 น.ที่เรือนจำจังหวัดสมุทรสาครได้มีการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นที่โดมกลาง แดน 4 โดยมีนายทนงศักดิ์ เกษตรธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ต้องขังชายจำนวน 2400 คน เข้าร่วม

               เริ่มต้น ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายความเคารพ ต่อด้วยกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ  ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้อง

              
จากนั้นผู้บัญชาการเรือนจำ จึงได้กล่าวทักทาย และให้โอวาทผู้ต้องขัง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ซักถามสิ่งที่พวกเขาอยากรู้ ซึ่งก็มีผู้ต้องขังเอ่ยถามสิ่งที่อยากรู้ เช่น เรื่องวันพบญาติ ว่าจะมีเมื่อใด โดยเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการเรือนจำ ชี้แจงว่าต้องรอจากทางส่วนกลางเป็นผู้กำหนดมา หากทราบแล้วจะแจ้งให้ทุกคนทราบ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือ การขอย้ายเรือนจำของนักโทษที่เป็นคนต่างจังหวัด เพราะเขาอยากให้ญาติได้มาเยี่ยม ซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าจะต้องดูในหลักเกณฑ์ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจึงจะย้ายเรือนจำได้ ซึ่งนี้ก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบปะกับผู้บัญชาเรือนจำอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น