pearleus

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สมาคมแม่บ้านแรงงานมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและยารักษาโรคให้ผู้สูงอายุจังหวัดเลย

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน และคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านแรงงาน และนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและยารักษาโรคให้กับผู้สูงอายุตำบลศรีสองรัก จำนวน 61  ชุด ในโครงการ "รวมนึ้าใจ ผู้สูงวัย อายุยืน " เพิ่อเสริมสร้างสวัสดิภาพและความมั่นคงของสังคม เนื่องจากในปีนี้สภาพอากาศแปรปรวนเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้ประชาชนผู้สูงวัยไม่มีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและยารักษาโรค โดยทางสมาคมแม่บ้านแรงงานได้เล็งเห็น ปัญหาและความเดือดร้อนของผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีและสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น ณ วัดป่านาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


*************************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น