pearleus

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พม. จัดตั้งศูนย์ฯช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย-ติดต่อสายด่วน1300ตลอด24ชม. เร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมาย-เด็ก-ผู้สูงอายุ- คนพิการ-ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุเซินกา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ พร้อมทั้งสั่งการให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และเร่งสำรวจผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ ได้แก่เด็ก ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยให้รายงานผลดังกล่าวกลับมายังศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม. ต่อไป

โดยประชาชนที่ประสบภัย ติดต่อขอความช่วยเหลือมาที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่  

**********************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น