pearleus

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ก.แรงงานจับมือสาธิตม.รามฯจัดโครงการ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน


กระทรวงแรงงาน โดย กรมพัฒนาฝือแรงงาน ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดทำ โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณห้องโถง อาคาร DS1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีคณาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และจิตอาสา สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวนมากถึง 959  ดอกนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าจากผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.60 พร้อมการจัดทำภาพประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนด้วย ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาและแรงงานที่อยู่ในภาคการเกษตร หรือแรงงานนอกระบบ ให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น รวมถึงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ภายใต้การนำของ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และครั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งนี้สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ได้ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และวิทยากร โดยมอบให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร  ดำเนินการฝึกให้คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและจิตอาสา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทราบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 900 คน และเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวนมากถึง 959  ดอก


นายดนุเดช กิติชาติพยัคฆ์ นักเรียนชั้นมัธยมการศึกษา ปีที่ 6 กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ และมีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้ฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อย่างถูกต้อง และตั้งใจว่าจะยึดคำสอนของรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะความพอเพียง ใช้ชีวิตให้พอประมาณ”

สำหรับคุณมยุรี ตะพัง ผู้ปกครองและจิตอาสา กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสมาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพ่อหลวง ขอขอบคุณกระทรวงแรงงาน และสมาคมผู้ปกครองและครูมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่นำสิ่งดีๆ มามอบให้กับชาวสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคน สร้างความภาคภูมิใจ ที่ได้ทำดีเพื่อพ่อหลวง
สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าไปศึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ที่ www.dsd.go.th ในเมนู it's your choice “คุณเลือกได้” เลือกเมนู "สอนทำดอกดารารัตน์" ซึ่งจะให้คำแนะนำตั้งแต่การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ จนถึงขั้นตอนการประกอบเป็นดอกดารารัตน์ ผู้ที่เข้าชมสามารถฝึกทำตามได้อีกด้วย

******************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น