pearleus

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สคร. 5 ราชบุรี ขอความร่วมมือสถานศึกษาคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน แนะใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

         สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กป่วย ควรแจ้งผู้ปกครองมารับกลับไปพักฟื้นที่บ้าน พร้อมแนะนำประชาชนให้ใช้มาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุดเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้
         นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่าในช่วงนี้คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ และเป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรคนี้ด้วย  โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  พบการระบาดไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษาหลายแห่ง  ซึ่งเป็นช่วงเริ่มเปิดเรียนด้วย  
          นายแพทย์สุเมธ กล่าวต่อไปว่า คำแนะนำสำหรับสถานศึกษา มี 5 ข้อดังนี้ 1.สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้แยกออกและใส่หน้ากากอนามัย  จากนั้นแจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับและพักฟื้นที่บ้าน   2.พิจารณาปิดสถานศึกษาหากมีเด็กป่วยหลายคน เพื่อควบคุมการระบาดและการแพร่กระจายเชื้อ 3.สถานศึกษาทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงความจำเป็นที่จะให้ผู้ป่วยหยุดเรียน  4.จัดให้มีจุดล้างมือ สบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัยไว้ที่ห้องพยาบาล ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เป็นส่วนรวม  และ 5.ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
          สำหรับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ขอแนะนำประชาชนใช้มาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุดได้แก่    1.ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย 2.ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันใด ราวบนรถโดยสาร 3.เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย  4.หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วยหรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน

          ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ควรได้รับวัคซีน คือผู้มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) โดยสามารถรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้–31 สิงหาคม 2560     และหากมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีไข้สูง ต้องรีบพบแพทย์ทันทีภายใน 48 ชั่วโมง หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี  เบอร์ติดต่อ 032310804 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 นายแพทย์สุเมธ กล่าวปิดท้าย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น