pearleus

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผู้ใหญ่อ้วน หมู่ 6 ท่าทราย แห่เทียนเข้าพรรษา วัดศรีเมือง

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 9 ก.ค. 60 ที่บ้าน นายวรชาติ สายน้ำผึ้ง ผู้ใหญ่ อ้วน ถ.สายคลองครุ-ศรีเมือง หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี เทียนจำนำพรรษา แห่ไปยัง วัดศรีเมือง หมู่ที่ 3 ต.ท่าทรายฯระยะทางเกือบสองกิโล โดยริ้วขบวนที่มีความยาวกว่าครึ่งกิโล หัวขบวนนำหน้าด้วยนักเรียน นักศึกษา เดินถือป้ายแสดงความจงรักภักดี การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ตามด้วยขบวนรถพระ ตามด้วยต้นเทียน ผ้าป่า ขบวนกองยาวและปิดท้ายขบวนของวงดนตรี ซุ้มไก่เก่ง ที่มีสาวน้อย สาวใหญ่ เต้นกันอย่างสนุกสนาน กว่า 30 นาที ขบวนได้เคลื่อนมาถึง วัดศรีเมือง นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางมาร่วมงานโดย นายวรชาติ สายน้ำผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 พร้อมด้วยนายไตรเทพ สายน้ำผึ้ง นายอำนาจ กาลากูล สมาชิก อบต.ท่าทราย หมู่ที่ 6 นายสมชาย ใยไหม สมาชิก อบต. นายปูนา รุ่งเรือง สมาชิก อบต.ท่าทราย หมู่ที่ 7 นายสมพล วันเพ็ง อดีตรองนายก นายสมหมาย รุ่งเรือง อดีตรองนายก อบต.ท่าทราย นายเรืองฤทธิ์ อุบลไทร กำนันตำบลท่าทราย นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ผญบ.หมู่ที่ 4 ต.ท่าทรายฯ ให้การต้อนรับก่อนร่วมแห่รอบพระอุโบสถ์นำต้นเทียน ต้นผ้าขึ้นสู่ศาลาการเปรียญเพื่อประกอบพิธี ถวายต้นเทียนจำนำพรรษา และต้นผ้าป่า สามัคคี โดยมี พระครูสาครสิริวัฒน์ เจ้าอาวาส วัดศรีเมือง เป็นผู้รับการถวายต้นเทียนเครื่องไทยทาน ชักต้นผ้าป่าสามัคคีโดยยอดต้นผ้าป่าที่ชาวบ้านในตำบลท่าทรายที่มาร่วมกันทำบุญได้เงินทั้งสิ้นจำนวน 255,475  บาท ( สองแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) เพื่อนำไปทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป


เงาพญาราหู รายงาน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น