pearleus

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รองอธิบดีดย.ปิดโครงการพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์เยือนแผ่นดินแม่-มอบเกียรติบัตร
นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพลังเยาวชนไทยในนอร์เวย์เยือนแผ่นดินแม่ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะเยาวชนไทยจากประเทศนอร์เวย์ จำนวน 21 คน และครูอาสาจำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน และรับฟังการนำเสนอสรุปการเรียนรู้ การแสดงจากคณะเยาวชน ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทมฯ**********************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น