pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เปิดแล้ว “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคเหนือ


นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการ  “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคเหนือ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “เท่...อย่างไทย ใครๆ ก็ทำได้” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนรักษ์ในวัฒนธรรมไทย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมงาน และ ผศ.สุนทรี คนเที่ยง (ที่ 5 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ  งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้


ในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1      นายมณฑล  ยิ่งยวด                       กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
2      นายวินัย วรวัตร์                              กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
3      นายชัชวาลย์ เพชรสุวรรณ             รองผู้อำนวยการ สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต
4      นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล     ผู้อำนวยการ กลุ่มสื่อสารองค์กร ธนาคารธนชาต
5      ผศ.สุนทรี คนเที่ยง                          รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6      นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต
7      นายอุดม ชัยเทพ                             ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายสาขา เชียงใหม่ ธนาคารธนชาต
8      นายวิชา กุลกอบเกียรติ          ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต
9      นางสิริรัตน์ นิ่มเงิน                          สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
10   นางสาวบุญธรรม กรานทอง         สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
11   นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย                               สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
*********************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น