pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

       วันนี้ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และกิจกรรม kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ วัดยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอบ้านแพ้ว นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอบ้านแพ้วร่วมพิธีเปิดงานโครงการฯ และกิจกรรม kick off โครงการ 9101 ดังกล่าว
       ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนและปลายี่สก จำนวน 400,000 ตัว ลงคลองท่าแร้ง หลังวัดยกกระบัตร พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "สองกษัตริย์ นักพัฒนา" นิทรรศการ 9101 ตามรอยพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และเยี่ยมหน่วยให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ด้วย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น