pearleus

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

 วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่บริเวณลานด้านทิศเหนือองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น ปวงพสกนิกรชาวไทยจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึกและมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์  ภายในงานมรการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กิจกรรมส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น