pearleus

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

ผู้ว่าฯ สมุทรสงครามแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เพิ่มมาตรการเข้มผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย

เมื่อ 5 ม.ค. 59 นางสาวจิตรา  พรหมชุติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกล่าวว่า จังหวัดมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ยอดรวมอุบัติเหตุจราจรทั้ง 7 วัน มีอุบัติเหตุจราจรรวม 14 ครั้ง  บาดเจ็บ 16 คน เสียชีวิต 3 ราย  จากการตั้งจุดตรวจจุดอำนวยความสะดวกผู้ใช้เส้นทางทั้งในถนนสายหลัก และถนนสายรอง มีการเรียกตรวจยานพาหนะรวมทั้งสิ้น 16,210 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 1,941 ราย แยกเป็นเป็นความผิด ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สูงสุด 1,057 ราย ไม่สวกหมวกนิรภัย  389 ราย ขับรถย้อนศร  148 ราย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 116 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 111 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 63 ราย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 26 ราย เมาสุรา 19 ราย ความเร็วไม่เกินกำหนด 12 ราย และได้มีการดำเนินการเมาแล้วขับให้ยึดรถตามคำสั่ง คสช. ที่ 46/2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จำนวน 10 คัน
ทั้งนี้ ทางจังหวัดขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ที่มีส่วนช่วยรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน แต่การลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจะต้องดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย, การไม่มีใบขับขี่, การขับรถย้อนศร


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น