pearleus

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

แถลงข่าว การจัดกิจกรรม “ดรุณา-นารี มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11”

 เมื่อ 19 ม.ค. 59 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการแถลงข่าว ดรุณา-นารี มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11” ณ ห้องประชุมโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ อำเภอบางคนที โดยสมาคมศิษย์เก่าดรุณา – นารี จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อหารายได้นำมาเป็นทุนการศึกษาแก่ศิษย์ปัจจุบันที่ขาดแคลน หาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้โรงเรียนและเป็นกองทุนสำหรับครูที่เกษียณอายุงานหรือเจ็บป่วย ซึ่งการจัดกิจกรรมดรุณา-นารี มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11” กำหนดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 255โดยวันที่เสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 มีการแข่งขันเปตอง และในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 เป็นกิจกรรม เดิน – วิ่ง โดยใช้ชื่อ ดรุณา-นารี มินิฮาล์ฟมาราธอน” มีกิจกรรม เดินการกุศล ระยะทาง กม. วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กม. นอกจากนี้ในปีนี้จัดให้มีการปั่นจักรยาน ระยะ 60 กม. เป็นการปั่นลัดเลาะไปตามถนนในสวน ผ่านสวนผลไม้ต่าง ๆ ของชาวบ้าน นักปั่นและนักวิ่งจะได้ชื่นชมธรรมชาติสวนที่ร่มรื่น อากาศที่บริสุทธิ์ 
จังหวัดสมุทรสงครามจึงขอเชิญชวนนักวิ่งทุกท่านมาร่วมแข่งขันวิ่ง และผู้ที่รักสุขภาพมาร่วมออกกำลังกายด้วยการเดิน รวมถึงนักกีฬาเปตองทุกท่าน ซึ่งนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้ว ยังมีส่วนสนับสนุนกิจกรรมกุศลต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน และการกุศลอื่น ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น