pearleus

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

มหาดไทย เผยช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน ประชาชนใช้บริการศูนย์ดำรงธรรม กว่า 3.6 แสนราย

        เมื่อ 6 ม.ค. 59 ที่กระทรวงมหาดไทย นายชยพล  ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ภายใต้แนวคิด เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน 16 ชิ้นงาน และหนึ่งในนั้น คือ ของขวัญปีใหม่จากศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ที่ได้มีการพัฒนางานบริการประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้คำขวัญ รวดเร็ว เห็นผล ทันใจ ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567 ฟรี 24 ชั่วโมงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในรูปแบบศูนย์บริการร่วม/บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) โดยเปิดให้บริการ 7 วันไม่มีวันหยุดตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการสรุปผลการดำเนินงานในห้วงเวลาดังกล่าวพบว่า มีประชาชนสนใจติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1.การให้บริการศูนย์บริการร่วม/บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) จำนวน 366,671 ราย แบ่งเป็นการให้บริการงานทะเบียนและบัตร Online จำนวน 87,954 ราย บริการงานทะเบียนรถยนต์ จำนวน 47,045 ราย บริการชำระค่าไฟฟ้า  ประปา จำนวน 213,496 ราย รับแจ้งไฟฟ้า - ประปาขัดข้อง จำนวน 2,906 ราย และบริการอื่นๆ จำนวน 15,270 ราย 2.การให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จำนวน 1,490 เรื่อง สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 452 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.34 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1,038 เรื่อง 3.การให้บริการช่วยเหลือประชาชนผ่านชุดปฏิบัติเคลื่อนที่เร็ว Mobile Serviceจำนวน 754 เรื่อง และ 4.การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน จำนวน 14,960 เรื่อง เช่น การให้ข้อมูลสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว การให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัด กรณี ประชาชนประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น รถเสีย ยางแตก ซ่อมแซมรถ เปลี่ยนยาง เป็นต้น

        โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานที่กระทรวงมหาดไทยประสานขอความร่วมมือทั้งในการเข้ามาร่วมให้บริการ ณ จุดบริการ หรือการเปิดให้บริการผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงาน ทำให้สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลที่ต้องการคืนความสุขและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น