pearleus

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2559


 เมื่อ 18 มกราคม 2559 ที่บริเวณลานจอดอากาศยาน โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พลอากาศตรีรัชชาพงษ์ สมนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2559 โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เหล่าทหารกองทัพอากาศโรงเรียนการบินกำแพงแสน และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตวีรมหากษัตริย์ และเหล่าทหารที่ได้สละชีวิต เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยและแผ่นดินไทยให้ดำรงความเป็นชาติที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นมรดกตกทอดตราบจนทุกวันนี้ พร้อมทั้งเป็นการย้ำเตือนให้ทหารทุกคนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน
สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เป็นพิธีทางทหารที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย ซึ่งทหารทุกคน อาทิ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจำการ จะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ ในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี ยังถือเป็นวันยุทธหัตถี หรือ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย การทำยุทธหัตถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถือเป็นกลยุทธที่นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ เป็นยอดแห่งชัยมงคล และเป็นครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ชาติไทย นอกจากนี้ ยังเป็นวีรกรรมครั้งสำคัญที่ทำให้พระเกียรติยศของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็น ที่เลื่องลือไปไกล เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ชาตินักรบอย่างแท้จริง เป็นผู้นำที่กล้าหาญและมีฝีมือการรบที่เก่งกาจจึงทำให้ทรงรบชนะมาโดยตลอด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น