pearleus

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก พร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวตลอดปี 2559

 วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสงบสุขแก่ชีวิต และครอบครัว ตลอดปี 2559
          โอกาสนี้ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมอวยพรขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย แห่งองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธปูชนียบพิตร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดนครปฐม จงปกป้องคุ้มครองให้ชาวจังหวัดนครปฐมอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย และอันตรายทั้งปวง ตลอดปีและตลอดไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น