pearleus

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมราชการ พระที่นั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ตลอดจนนักท่องเที่ยว ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนานัปการ

          ทั้งนี้ พระราชวังสนามจันทร์ ได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 1 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชการ พระที่นั่งพิมานปฐม โดยข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ส่วนประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือชุดสุภาพ ซึ่งผู้ที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร จะได้รับปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2559 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เพื่อเป็นระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น