pearleus

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามจัดงานวันคนพิการ สังคมบูรณาการด้านการเข้าถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

เมื่อ 19 ม.ค. 59 นายอำพล อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีนางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รายงาน เพื่อให้คนพิการได้ร่วมกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการแนวทางของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม  เสมอภาค เท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยมีผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน พร้อมทั้งมีกิจกรรมการเสดงของนักเรียนจากนักเรียนโรงเรียนธรรมมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และการแสดงนิทรรศการ การออกร้าน การมอบของรางวัลมากมายให้กับคนพิการที่เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้กล่าวกับ ผู้พิการว่า  ปัจจุบันมีผู้พิการที่ประสบความสำเร็จ เช่น แฟรงคลิน เดลาโน โรสเวลท์ ประธานธิบดีสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุด นายประวัติ วะโฮรัมย์ นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จด้วยหัวใจที่พร้อมและมุ่งมั่น คุณเอกชัย วรรณแก้ว มนุษย์เพนกวินไร้แขนที่ต่อสู้จนประสบความสำเร็จจากการวาดภาพได้อย่างน่าภาคภูมิใจ  พร้อมขอให้คนที่กำลังท้อแท้ลุกขึ้นมาสู่กับปัญหา สลัดทิ้งศัตรูตัวร้ายคือความกลัวออกไป  ให้ความกล้าเข้ามาอยู่ข้างหน้าแล้วมาก้าวเดินไปพร้อมกันแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิต

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น