pearleus

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

นครปฐมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติทางถนนเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

นครปฐมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติทางถนนเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 71 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 76 คน และมีผู้เสียชีวิต 7 คน
เมื่อ 5 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 พร้อมสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 ซึ่งเป็น 7 วันของการรณรงค์ สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 71 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 76 คน และมีผู้เสียชีวิต 7 คน เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จำนวนการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 12 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 18 คน และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 1 คน อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นบริเวณถนนสายรอง ซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้าน สาเหตุเกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และทัศนวิสัยไม่ดี ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถมอเตอร์ไซต์
ในส่วนของการตั้งจุดตรวจหลัก ทั้ง 14 จุด มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ประกอบด้วยตำรวจ , ขนส่ง , อปพร. , กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน , ฝ่ายปกครอง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข โดยทั้ง 7 วัน ได้ทำการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 6,0691 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยง 10 มาตรการ จำนวน 13,662 คัน เนื่องจาก ไม่สวมหมวกนิรภัย 2,787 ราย มอเตอร์ไซต์ดัดแปลง 1,506 ราย เมาสุรา 909 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1,437 ราย ไม่มีใบขับขี่ 3,118 ราย ขับเร็วเกินกำหนด 23 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 1,306 ราย ขับรถย้อนศร 1,615 ราย แซงในที่คับขัน 469 และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 492 ราย
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ได้เตรียมแผนในการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด การสวมหมวกนิรภัย และขับรถย้อนศร เนื่องจากผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ขับขี่มอเตอร์ไซต์เร็วเกินกำหนด โดยไม่สวมหมวกนิรภัย อีกทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจนมีผู้เสียชีวิต เกิดขึ้นบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการทำ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เนื่องจากผู้ที่ประสบภัยจากรถ จนได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จะได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องการรักษาพยาบาล รวมถึงค่าจัดการศพและอื่นๆ
                     *****************************************************

ชุติมา ลีนุกูล ภาพ/ข่าว              

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น