pearleus

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความรู้ด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าวกับนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่

 เมื่อ  19 ม.ค.59 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมโรงแรมโคโค่วิว อำเภอเมือง โดยมีนางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดฯ  กล่าวรายงานการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวของกรมการจัดหางานในปี 2559 และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง และพ.ร.บ.การพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการมอบนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เช่น นโยบายการจัดระบบแรงงานต่างด้าวตามนโยบายรัฐบาลการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่นายจ้าง, เจ้าของสถานประกอบการที่เข้ารับการประชุม จำนวน 100 คน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น