pearleus

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

ตำรวจเมืองแม่กลองฝึกอบรมเทคนิคการตรวจหนังสือเดินทาง ทะเบียนรถ และใบขับขี่ระหว่างประเทศ

เมื่อ 19 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรมกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการตรวจหนังสือเดินทาง ทะเบียนรถ และใบขับขี่ระหว่างประเทศ กว่า 140 คน
          ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดโรงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจหนังสือเดินทาง ทะเบียนรถ และใบขับขี่ระหว่างประเทศ ในวันที่ 19 มกราคม 2559 แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และประทวน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปราม ด้านการจราจร ด้านการสืบสวนและสอบสวน จำนวน 140 คน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการตรวจหนังสือเดินทางทะเบียนรถ และใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ เป็นการสกัดกั้นขบวนการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง ทะเบียนรถ และใบขับขี่ระหว่างประเทศอันเป็นการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติในเขตพื้นที่ รวมถึงเป็นการป้องกันปัญหาความมั่นคงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกด้วย
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น