pearleus

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปลัดแรงงานเปิด Smart Job Center บริการรวดเร็ว มีงานทำมีรายได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 60  เวลา09.00 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center ) โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center )  เพื่อให้บริการประชาชน ได้รับรู้ข่าวสารการจ้างงานและการเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน


โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยอำนวยความสะดวก บริการสามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง จัดให้มีจุดบริการคนพิการและผู้สูงอายุ และศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ บริการถ่ายคลิปวีดีโอเพื่อเป็นข้อมูลให้นายจ้างได้พิจราณาคนหางานเข้าทำงานและบริการสัมภาษณ์งานผ่านระบบอินเตอร์เนต บริการผู้ประกันตนกรณีว่างงานด้วยระบบ IT รับขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์เดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยระบบ IT บริการข้อมูลด้านอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพด้วยตนเองด้วยระบบ VGNEW ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1  ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง   จังหวัดมหาสารคาม*****************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น