pearleus

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผู้บริหารสค.นำจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ครั้งที่2ของเดือนพ.ค.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 22 อาคารมหานครยิปซั่ม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นำโดย นางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศปก.สค. นำบุคลากร สค. ผู้มีจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์น้อมถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยได้รับความร่วมมือจาก นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดส่งคณะครูผู้สอนหน่วยฝึกอาชีพสัญจร ซึ่งนำโดย นายสมหวัง เจียสินเจริญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) พร้อมอุปกรณ์มาให้บริการถึงหน่วยงาน ซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในวันนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม******************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น