pearleus

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผู้โชคดีจากการซื้อ"บัตรแรงงานเชิญรับโชค" สภากาชาดไทยเข้ารับรางวัลจากปลัดก.แรงงานเมื่อวันที่ 17 พ 60 เวลา 11.00 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านแรงงานเป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค ” กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2560 ให้กับผู้โชคดีจำนวน 6 คน  ณ ชั้นล่าง อาคารกระทรรวงแรงงาน

โดยแบ่งเป็นรางวัล ดังนี้รางวัลที่ 1 จำนวน 1รางวัล รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA VIOS 1.5 J A/T เลขที่ออก 18267ผู้ถูกรางวัล คุณศรัญญา มาศหิรัญ จากจังหวัดตราดรางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล สลากออมสินพิเศษ 3 ปี เลขที่ออก 24885 ผู้ถูกรางวัล คุณสุพรรณี มีผล จากกรุงเทพฯรางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ทองคำหนัก 4 บาท เลขที่ออก 18523ผู้ถูกรางวัล คุณวีรวัชน์ บุญส่ง จากจังหวัดนครปฐม รางวัลที่ 4 จำนวน 1 รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท เลขที่ออก  34252ผู้ถูกรางวัล คุณเพียงเพ็ญ คงศักดิ์ จากจังหวัดระยองรางวัลที่ 5 จำนวน 1 รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท เลขที่ออก 11843ผู้ถูกรางวัล คุณนวมินทร์ หงษ์ทอง จากจังหวัดสระแก้ว รางวัลที่ 6 จำนวน 19 รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท เลขที่ออก  23284 ผู้ถูกรางวัล คุณสุภาวดี งามขำ จากจังหวัดกรุงเทพฯ

รางวัลที่ 7 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง จำนวน 40 รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง เลขที่ออก 914 ทั้งนี้ผู้ที่ถูกรางวัลต่างฯได้มารับรางวัลทั้งหมด


สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรถยนต์นั่งส่วนบุคคล คุณศรัญญา มาศหิรัญ กล่าวถึงความรู้สึกว่า ดีใจมากที่ถูกรางวัลครั้งนี้ ได้ซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย จำนวน 8 ใบจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด รายได้จากการจำหน่ายสลากร้านกระทรวงแรง ทั้งนี้รายได้ทูลเกล้าฯถวายองค์สภายิกาสภากาชาดไทย


*********************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น