pearleus

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปิดชมรมคนริมน้ำ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ


เมื่อ 31 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดชมรมคนริมน้ำ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา โดยอำเภอพุทธมณฑล ได้บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์ภาคเอกชน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ซึ่งได้สร้างปัญหาเป็นจำนวนมาก ทั้งการสัญจรทางน้ำ น้ำเน่าเสีย กีดขวางการระบายน้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ตลอดจนทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน สำหรับในวันนี้กำหนดให้มีกิจกรรม Kick off ทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ในคลองมหาสวัสดิ์ ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนรู้ถึงผลเสียของผักตบชวา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล กว่า 500 คน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น