pearleus

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

"บิ๊กสค."ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมหลักสูตร "เสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุในครอบครัว"ที่ทุ่งช้าง จ.น่าน


                                         "วิศิษฐ์ เดชเสน"รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. ณ วัดราษฎร์บำรุง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ. น่าน  นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางอัจฉรา พุ่มมณีกร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สค. ได้เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว ต.ทุ่งช้าง หลักสูตร "เสริมสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุในครอบครัว" กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว จำนวน 30 คน (20 ครอบครัว) เพื่อร่วมกันเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว


ในการนี้ นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรม สค. ได้ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนครอบครัว ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ต้องใช้หลักสูตรเฉพาะที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการทำงานที่ต้องทำแบบบูรณาการกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด หลังคาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่จะตกกับประชาชนทุกช่วงวัยของชุมชน โดยโรงเรียนครอบครัวตำบลทุ่งช้างได้รับการสนับสนุนจาก อปท. และมีแผนที่จะบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติของ อปท.ด้วยต่อไป******************

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น