pearleus

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน เพื่อให้ประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร



เมื่อ 26 พฤษภาคม 2560 ที่อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา สมาคมสตรีนครปฐม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมกันฝึกสอนและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน ให้กับประชาชน จิตอาสา นักเรียน และนักศึกษา ให้เพียงพอสำหรับประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ซึ่งกำหนดจัดทำดอกไม้จันทน์ พระราชทาน จำนวน 8 แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกแก้ว ดอกชบาทิพย์ ดอกชบาหนู ดอกพุฒตาล ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้ และดอกกุหลาบ ในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นครูต้นแบบ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง สำหรับในวันนี้มีกลุ่มองค์กรจากอำเภอต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์ พระราชทาน เป็นจำนวนมาก
          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สามารถใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ อาทิ เปลือกข้าวโพด ผักตบชวา ใบตองแห้ง ใบยางพารา กระดาษสา ซึ่งถือเป็นการดำเนินตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร








0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น