pearleus

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รมช.มท.เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP Midyear 2017 ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก” พบกับสินค้า OTOP ระดับพรีเมี่ยมทั่วประเทศแบบจัดเต็ม ตั้งเป้าเงินสะพัดกระจายรายได้สู่ชุมชนไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท


     เมื่อ 15 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP Midyear 2017” โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมในการแถลงข่าว ซึ่งการจัดงานในปีนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดงาน “OTOP Midyear 2017” ขึ้นในระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก”
     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง มีระบบเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งแข่งขันได้ ปรับสู่เศรษฐกิจฐานรากบริการและดิจิตัล สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 จึงได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยการยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมการตลาดให้มากขึ้น ซึ่งการจัดงาน OTOP Midyear 2017 ในครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้งเป็นการจัดแสดง OTOP ที่มีศักยภาพสู่สายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งผลของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มาลงทะเบียนจำนวนมากถึง 40,694 ราย รวม 83,538 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางกว่า 875 ล้านบาท

     สำหรับการจัดงาน “OTOP Midyear 2017” กระทรวงมหาดไทยมีความตั้งใจจะนำเสนอนวัตกรรมสินค้า OTOP ที่มีความหลากหลาย อาทิ การยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นสินค้า Brand Name โดยร่วมกับมูลนิธิสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) พัฒนาสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Cluster กระเป๋า (OTOP BRAND NAME) 35 แบรนด์, พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP Premium เพื่อส่งออก, ส่งเสริมการจัดจำหน่าย OTOP บนเครื่องบิน, การเชิดชูเกียรติศิลปิน OTOP ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ในการใช้ทักษะเชิงช่างเชิงศิลป์ชั้นยอด และมีผู้ประกอบการ OTOP นำสุดยอดสินค้า OTOP คุณภาพดีจากทุกภาคทั่วทั้งประเทศมานำเสนอมากกว่า 10,000 รายการ 3,000 ร้านค้า 
     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน OTOP Midyear 2017 ในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยคาดว่าการจัดงานทั้ง 8 วัน จะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าชมงานอย่างหนาแน่น สร้างยอดการจำหน่ายสินค้าตลอดงานไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท
     นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า นอกจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่คัดสรรมาแล้วจากทั่วประเทศ ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยเฉพาะนิทรรศการสำคัญคือ “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติศาสตร์พระราชา (รัชกาลที่ 9) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ในส่วนพื้นที่โซน Highlight มีกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด อาทิ ผลิตภัณฑ์ OTOP Premium และส่งออกต่างประเทศ มีการจัดแสดงบ้านรูปแบบ Horeca : Hotel/Restaurant/Café and Catering  (ร้านอาหาร โรงแรม และการจัดเลี้ยง) โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด รวมไปถึงการจัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปิน OTOP  อาทิ ศิลาดล จังหวัดเชียงใหม่, ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์, ผ้าปะลางิง จังหวัดยะลา การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ NEO OTOP (Modern Living OTOP ยุคใหม่สไตล์คนเมือง) ชมการตกแต่งบ้านด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งมีความเก๋ไก๋และทันสมัย, การจัดแสดงวิถีชีวิตและผลิตภัณฑ์หมู่บ้านไม้แกะสลักและหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 4 หมู่บ้าน และผลิตภัณฑ์ OTOP Brand Name ซึ่งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม “คลัสเตอร์กระเป๋า” ทั้ง 35 แบรนด์ อาทิ กระเป๋าเตยปาหนันแนวสปอร์ต จากกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนัน บ้านวังหิน จังหวัดกระบี่ , กระเป๋ากระดาษประเก็น จากมาฆะดีไซน์ จังหวัดนนทบุรี ได้ไปอวดโฉมเปิดตัวที่ทำเนียบรัฐบาล ด้วยธีมคอลเลคชั่น “Embrace…The Memories” โอบกอดความทรงจำอันเป็นนิรันดร์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก จากดีไซน์ที่ทันสมัย นำวัสดุในแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ และมีความพิถีพิถันในการตัดเย็บ ซึ่งจะ
หาซื้อได้ในงานนี้เท่านั้น 
     การจัดงาน OTOP Midyear 2017 ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นความภูมิใจในผลงานที่แสดงถึงภูมิปัญญาไทย ซึ่งมีคุณภาพระดับโลก โดยเฉพาะสินค้าระดับ Premium ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ จะมารวมตัวให้เลือกซื้อครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดงานแสดงสินค้ามา นอกจากนี้ ในการจัดงานบนพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ ที่จอดรถกว่า 3,000 คัน, การบริการ Health & Spa ที่มาบริการถึงที่มากกว่า 100 เตียง, จุดบริการ Free WiFi  และกิจกรรมส่งเสริมการขายจากร้านต่าง ๆ ที่นอกจากจะมีสินค้าราคาพิเศษสุดๆ มานำเสนอแล้ว ยังมีช่วงนาทีทองมาให้ช้อปอย่างจุใจ วันละ 2 ครั้ง แถมด้วยโปรโมชั่นพิเศษที่จัดกันเต็ม ๆ คือ ซื้อสินค้าภายในงานครบทุก 1,000 บาท สามารถนำใบเสร็จมาแลกรับคูปองชิงโชค เพื่อลุ้นรับสร้อยคอทองคำ 1 สลึง วันละ 2 เส้นทุกวัน และในวันสุดท้ายมีลุ้นรางวัลใหญ่ สร้อยคอทองคำหนัก 10 บาท โทรศัพท์  Samsung S8 , โทรทัศน์ Samsung LED 55 นิ้ว และจักรยานพับได้ เป็นต้น 
     กระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อสุดยอดสินค้า OTOP ทั่วประเทศ ในงาน OTOP Midyear 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก ในระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น