pearleus

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รมช.มท. เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP CITY 2016 จัดใหญ่ส่งท้ายปี ขนสินค้าโอทอปของขวัญจากภูมิปัญญามาจำหน่ายกว่า 1 หมื่นรายการ


          เมื่อ 16 ธ.ค.59 ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP CITY 2016 ของขวัญภูมิปัญญาไทย ใต้ร่ม พระบารมี” ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 26ธันวาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีนายอภิชาต โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมในการแถลงข่าวฯ
          โอกาสนี้ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงาน OTOP CITY 2016      ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการตลาดของOTOP ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ดำเนินการโดยมีความสำคัญคือ เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย    มาอย่างยาวนานตลอดรัชสมัย กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจและบทบาทในการส่งเสริมอาชีพของราษฎรจึงได้น้อมนำพระราชดำริของทั้ง 2พระองค์มาสู่การส่งเสริมอาชีพของราษฎร โดยได้ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กล่าวโดยสรุปคือ OTOP ที่มีอยู่ทั่วประเทศเปรียบดังผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมี ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในสินค้าไทย โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในบริเวณโซน King Pavilion เพื่อจัดแสดง ถึงพระราชกรณียกิจ การทรงงาน และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย ในส่วนของการจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในงานคาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภาคประชาชนตามนโยบายรัฐบาล และเป็นการสร้างภาพลักษณ์และ        การยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากลให้สามารถทำการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้าตลอด 9 วัน คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 5 แสนคน และมียอดจำหน่ายตลอดงานไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP      โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ปัจจุบันมีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP           กว่า 4 หมื่นราย รวมกว่า 8 หมื่นผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ในหมู่บ้านอย่างกว้างขวาง เน้นการส่งเสริมใน 3 เรื่องหลัก คือ 1. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มการฝึกอาชีพ ศักยภาพ ความรู้ ทักษะและส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการ 2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์        3. การส่งเสริมช่องทางการตลาด


และจากการส่งเสริมของรัฐบาลทำให้ในรอบปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้กับ OTOP มากเป็นประวัติการณ์          กว่า 125,000 ล้านบาท โดยในปี 2560กระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าการจำหน่ายให้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วเป็น 150,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นความท้าทายของกระทรวงมหาดไทยและเครือข่ายโอทอปทั่วประเทศที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อน          การทำงานและเดินไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการส่งเสริม OTOP เป็นกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างเห็นผล 
          ด้านนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ภายในงานนี้จะมีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์มากกว่า 10,000 รายการ จำนวนกว่า3,000 ร้านค้ามาจำหน่ายและอยากขอเชิญชวนให้ประชาชนได้ไปเยี่ยมชมนวัตกรรม OTOP ในโซนนิทรรศการและจัดแสดงสินค้าที่น่าสนใจ ทั้ง โซน เช่น โซน OTOP Premium เป็นการจัดแสดงโอทอปขึ้นเครื่อง โอทอป แบรนด์เนม โซน Neo OTOP เป็นตัวอย่างห้องที่ใช้สินค้าโอทอปในการตกแต่งทุกชิ้น โซนหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว และ OTOP Trader ซึ่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าโอทอปรูปแบบใหม่ เป็นต้น และที่เป็นไฮไลท์ของการจัดงาน คือ โซนของขวัญจากภูมิปัญญาซึ่งนำผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นหาชมยากกว่า 30 รายการมาจัดแสดงให้ชม เช่น เรือเป่าแก้ว หรือเรือสุพรรณหงส์เครื่องทรง พระทองคำ เป็นต้น และยังมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ทาง ภูมิปัญญาที่เป็นเสน่ห์มาให้ชมเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยเห็น เช่น ม้าไม้แกะสลักจากไม้ขนาดเท่าของจริง และไม่ได้นำมาเพียงตัวเดียวจะนำมาจัดแสดงเป็นฝูงสวยงามอลังการแค่ไหนขอให้ไปชมกันในงาน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่มาร่วมจัดนิทรรศการ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จํากัด ตลอดจนจะมีการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงเยาวชนลูกทุ่ง โอทอป ชิงเงินรางวัลรวมกว่า แสนบาท การประกวดจานทองน้องอร่อย โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน นอกจากนี้ยังมีบริการห่อของขวัญฟรี ให้กับ ประชาชนที่ซื้อสินค้าโอทอปภายในงานเพื่อให้สอดรับกับเทศกาลของขวัญปีใหม่ 
          สุดท้ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอปของประเทศไทยที่คัดสรรมาจำหน่ายให้เลือกชิม ช็อป ชม มากกว่า 10,000 รายการ 3,000 บูธ ในงาน “OTOP City 2016 ของขวัญภูมิปัญญาไทย ใต้ร่มพระบารมีระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพคเมืองทองธานี


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น