pearleus

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันแรกของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2560 จังหวัดนครปฐม เกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 13 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2560 จังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรเกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 13 คน และยังไม่มีผู้เสียชีวิต

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันวันแรกของการรณรงค์ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จำนวนการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิต อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด หลับใน และมีสิ่งกีดขวางบนถนน

 ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซค์ อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน ครั้ง รองลงมา คือ อำเภอสามพราน ครั้ง อำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี ครั้ง ส่วนอำเภอดอนตูม และอำเภอพุทธมณฑล ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ

อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน ราย รองลงมา คือ อำเภอสามพราน ราย อำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี 1ราย  ส่วนอำเภอดอนตูม และอำเภอพุทธมณฑลยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ในส่วนของการตั้งจุดตรวจหลัก ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2559 มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ประกอบด้วยตำรวจ ขนส่ง อปพร. กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข จำนวน 14 จุดตรวจ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน855 คน โดยได้ทำการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน4,660 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ จำนวน 1,124 คัน เนื่องจาก ไม่สวมหมวกนิรภัย 359 ราย มอเตอร์ไซต์ดัดแปลง 112 ราย เมาสุรา 21 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย122 ราย ไม่มีใบขับขี่ 270 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 77 ราย ขับรถย้อนศร 74 ราย แซงในที่คับขัน 44 ราย และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 42 ราย
……………………………………….
ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น