pearleus

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 2 ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2560 จังหวัดนครปฐม ยังไม่มีผู้เสียชีวิต


 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2560 จังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ 2ของการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรเกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 14 คน และยังไม่มีผู้เสียชีวิต อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บในวันที่สองของการรณรงค์ ได้แก่ อำเภอกำแพงแสน ราย รองลงมาอำเภอเมืองนครปฐม ราย อำเภอนครชัยศรี ราย และอำเภอบางเลน ราย รวมสองวันของการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุสะสม 23 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 27 ราย

สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในวันที่สองของการรณรงค์ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลง ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง4 ราย จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง ราย อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด

 ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซค์ และจักรยาน อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 10 ครั้ง รองลงมา คือ อำเภอกำแพงแสน ครั้ง อำเภอสามพราน ครั้ง อำเภอนครชัยศรี และอำเภอบางเลน ครั้ง ส่วนอำเภอดอนตูม และอำเภอพุทธมณฑล ยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ

อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 10 ราย รองลงมา คืออำเภอกำแพงแสน 8 ราย อำเภอสามพราน ราย อำเภอนครชัยศรี ราย อำเภอบางเลน ราย ส่วนอำเภอดอนตูม และอำเภอพุทธมณฑลยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ในส่วนของการตั้งจุดตรวจหลัก ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2559 มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ประกอบด้วยตำรวจ ขนส่ง อปพร. กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข จำนวน 14 จุดตรวจ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 684 คน โดยได้ทำการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 5,027 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ จำนวน 1,280 คัน เนื่องจาก ไม่สวมหมวกนิรภัย 283 ราย มอเตอร์ไซต์ดัดแปลง 129 ราย เมาสุรา 63ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 195 ราย ไม่มีใบขับขี่ 311 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 85ราย ขับรถย้อนศร 139 ราย แซงในที่คับขัน 21 ราย และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 51 ราย
……………………………………….
ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น