pearleus

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รองผู้ว่าฯ นครปฐมลงพื้นที่ตรวจสอบท่าเทียบเรือเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่


เมื่อ 30 ธันวาคม 2559 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกลวัชร  ทรัพย์ส่งสุข หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม และนายประหยัด ตะคอนรัมย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมลงพื้นตรวจสอบท่าเทียบเรือ เรือโดยสาร แพ โป๊ะในจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครปฐม ที่บริเวณท่าเทียบเรือโดยสารวัดไร่ขิง ,ตลาดน้ำวัดดอนหวาย, วัดหอมเกร็ด อำเภอสามพราน แพร้านอาหารตลาดท่านา  อำเภอนครชัยศรี และแพตลาดน้ำวัดลำพญา, แพตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามมาตรการร่วมกันเฝ้าระวังความปลอดภัยทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายขึ้นได้ ประกอบกับในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติทางน้ำ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

โอกาสนี้ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มีข้อแนะนำและสั่งการไปยังอำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้มงวดและระมัดระวังมิให้ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยว ขึ้น - ลง เรือโดยสาร แพ โป๊ะ เกินกว่ามาตรฐานที่สามารถรับน้ำหนักได้ โดยให้ติดป้ายแสดงจำนวนผู้โดยสารในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือติดป้ายแจ้งเตือนให้ประชาชนมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในจุดอันตราย   ตลอดจนให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ โป๊ะ ทำการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของท่าเทียบเรือ แพ โป๊ะ  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ถ้ามีส่วนใดชำรุดให้แจ้งผู้ประกอบการทำการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน 

นอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการเข้มงวดเรื่องสภาพเรือโดยสาร  โดยให้พนักงานขับเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งเรือที่ให้บริการทุกลำจะต้องมีเสื้อชูชีพเพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร จัดวางในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก และขอความร่วมมือผู้โดยสารให้สวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและเฝ้าระวังความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอยู่ประจำตามจุดสำคัญตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่   ตลอดจนตรวจเช็คอุปกรณ์ กูชีพ กู้ภัย และเตรียมความพร้อมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  และให้รายงานเหตุการณ์ให้จังหวัดนครปฐมทราบทุกระยะ
ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น